Informatie voor hondenbezitters

Algemene regels / voorzieningen over hondenpoep

Uitlaatplaatsen in Boekel:

–              Kruispunt Spechtlaan en Wielewaallaan

–              Franse Pad, ter hoogte van begin Stenderpad

–              Statenweg, naast de dierenweide

Loslopen:

Binnen de bebouwde kommen van de gemeente Boekel geldt een aanlijnplicht (APV). Buiten de bebouwde kommen mogen honden dus in principe los lopen, tenzij anders aangegeven. (tekst APV staat hieronder).

Er zijn geen losloop-terreintjes.

Hondenpoep

Het is verboden om hondenpoep te laten liggen. Het is verplicht om een zakje bij u te hebben om hondenpoep in te doen of een schepje om de hondenpoep mee op te ruimen. Dit is geregeld in artikel 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Hondenafvalzakjes

Zakjes om uitwerpselen in te doen zijn verkrijgbaar via internet, bij dierenspeciaalzaken en bij het gemeentehuis.

Hondenbelasting

In de gemeente Boekel wordt geen hondenbelasting geheven.


Regels hondenpoep in APV:

Artikel 2:57 Loslopende honden

1.Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  1. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
  2. binnen de bebouwde kom op een openbare plaats als de hond niet is aangelijnd;
  3. buiten de bebouwde kom op een door het college aangewezen plaats als de hond niet is aangelijnd;
  4. op de weg als die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.
  5. Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
  6. Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden of die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden

  1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.
  2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.
  3. Degene bedoeld in lid 1 is verplicht een ruimmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor het verwijderen van de uitwerpselen van de hond; de eigenaar of houder van de hond is verplicht dit ruimmiddel op eerste vordering van een toezichthouder terstond te laten zien.
  4. Het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

Handhaving / boetebedragen anno 2021:

* Hond niet aangelijnd waar het moet: € 100,-

* Geen zakje of schepje dragen voor het verwijderen van hondenpoep: € 100,-

* Als verantwoordelijke niet onmiddellijk opruimen van hondenpoep: € 150,-

* Een hond laten verblijven/lopen op een publiek toegankelijke speelweide/-plaats, zandbak/aangewezen plaats: € 150,-

(Exclusief € 9,- administratiekosten)

Poster:

Kakje in een zakje 2021 v2

Ingestuurde vraag m.b.t. overlast paardenpoep op fietspad/weg:

In het Algemene Plaatselijke Verordening, oftewel APV (regelgeving die in Boekel geldt) staat in tegenstelling tot hondenpoep niks over paardenpoep.

Veel mensen vinden het asociaal om een paarden mesthoop zomaar op de weg te laten liggen. Diverse paardensportbonden roepen leden op om tijdens een rit de poep op openbare wegen dezelfde dag (binnen 24 uur) netjes op te ruimen.
De verkeersveiligheid weegt zwaarder dan het direct opruimen van de paardenpoep.
Een ruiter kan niet zomaar op een drukke weg afstappen en een drol van 8 kilo opscheppen terwijl hij/zij het paard nog aan de hand heeft.
Paarden die dagelijks op de openbare weg komen, zoals van trouwkoetsen of begrafeniskoetsen dragen vaak een mestzak; maar veel andere paarden zijn hier niet aan gewend.

Er is dus niet echt een oplossing voor de overlast van paardenpoep.
De ruiter kan misschien wel na de rit even op de fiets terugrijden en de poep opruimen? 🐴🐎

Samen houden we de gemeente schoon!

Wil je het APV inzien, kijk dan op:
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR651762/2

Maart 2023:

Pilotproject: Tijdelijk hondenlosloopveldje Burgt fase 1a

Midden april wordt een tijdelijk hondenlosloopveldje geopend op de Burgt fase 1a. De locatie bevindt zich op een deel van het voormalige volkstuinencomplex. Voor de bouw van de wijstwoningen in fase 1a van De Burgt wordt de haalbaarheid van een mogelijke herverkaveling onderzocht, waardoor er nu tijdelijk ruimte komt voor een pilotproject op deze locatie.

Tijdens dit project gaan we het gebruik monitoren. Op dit veldje geldt een opruimplicht. Als het veldje veel gebruikt wordt en gebruikers houden zich aan de regels, gaan we een structureel veldje aanleggen. Een potentiële locatie bevindt zich aan de Wielewaallaan.

Regels voor hondenbezitters gemeente Boekel

Loslopen
Binnen de bebouwde kommen van de gemeente Boekel geldt een aanlijnplicht. Buiten de bebouwde kommen mogen honden in principe los lopen, tenzij anders aangegeven (bijvoorbeeld in diverse bosgebieden).

Hondenpoep
Het is verboden om hondenpoep te laten liggen. Het is verplicht om een zakje bij u te hebben om hondenpoep in te doen of een schepje om de hondenpoep mee op te ruimen.

Overtredingen
Hond loslopen waar dit niet mag € 100
Niet opruimen van hondenpoep € 150
Geen ruimmiddel bij hebben € 100
Honden loslopen in speeltuinen € 150
Administratiekosten per boete € 9