Binnen de werkgroep van de Buurtpreventie stemmen we frequent de activiteiten en ontwikkelingen met elkaar af.

Zo bereiden we samen de vergaderingen met de buurtcoördinatoren voor en stemmen (nieuwe) campagnes af.

Ook grotere activiteiten zoals de Veiligheidsdag en de roulerende buurttent wordt door deze werkgroep gecoördineerd.

 

 

 

 

 

 

 

Leden werkgroep

  • Martijn van Dongen, voorzitter
  • René Bekx, coördinator loopgroepen
  • Dianne van Sleeuwen, lid
  • Theo van Uden, lid
  • Jeroen de Wit, lid
  • Sjors de Leijer, wijkagent
  • Sandro van den Bergh, boa
  • Rianne Freijters, Integrale Veiligheid gemeente Boekel

Mocht u interesse hebben om aan te sluiten bij onze werkgroep, dan kunt u dat laten weten aan Martijn van Dongen of Rianne Freijters.

Ook als u graag van gedachten wilt wisselen, neem dan gerust contact op via info@buurtpreventieboekel.nl

De leden van de werkgroep Buurtpreventie Boekel hebben als dank voor hun inzet in 2023 een bijzonder presentje ontvangen:
Een unieke Boekelse leisteen welke bijna 100 jaar (1923) op de torenspits van de Boekelse kerk heeft gelegen.
Het tafereel (Raadhuis, kerk en molen) is getekend door een Boekelse dame, de graveermal gemaakt door een metaalbewerker uit Boekel en een knutselklus uitgevoerd door hobbyisten van Jeugd Hobbyclub Boekel.
Wil je ook zo’n unieke leisteen bemachtigen van deze beperkte oplage?
Je kunt tijdens de openstelling van de Jeugdhobbyclub Boekel (Sint Janplein 20) op woensdagmiddag van 13:30 uur – 15:00 uur en op donderdagavond van 18:30 uur 20:00 uur de leistenen bestellen. De opbrengst draagt bij aan de verwarmingskosten en de aanschaf van knutselmaterialen voor de kinderen.