Gemeenten en ondernemers helpen ondernemers in strijd tegen criminaliteit

Week van de Veiligheid (11-17 oktober 2021)
In de strijd tegen criminaliteit richt de landelijke Week van de Veiligheid (11-17 oktober 2021) zich dit
jaar op ondernemers. Criminelen zochten sinds de komst van corona andere, slinkse manieren om
geld van deze doelgroep af te troggelen. Tijdens deze Week van de Veiligheid zetten gemeenten,
brancheorganisaties en politie zich daarom in om de lokale entrepreneurs te informeren over de
signalen van crimineel gedrag en hoe ondernemers zich hiertegen kunnen weren.

Word geen slachtoffer
Tijdens de Week van de Veiligheid kunnen ondernemers en hun medewerkers deelnemen aan diverse
activiteiten om zich beter te beschermen tegen criminaliteit. Online overvaltrainingen, gratis
veiligheidsscans en talkshows: het is een greep uit de activiteiten die door het hele land worden
georganiseerd.

Online talkshows
Van 11 tot en met 14 oktober kun je elke avond om 19.30 uur een talkshow bijwonen. Ewout Genemans
leidt de shows, die in het teken staan van criminaliteit.
• Maandag 11 okt 2021: Cyber/gedigitaliseerde criminaliteit
• Dinsdag 12 okt 2021: Overvallen
• Woensdag 13 okt 2021: Ondermijning
• Donderdag 14 okt 2021: Geweld

Kijk voor meer informatie op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/week-van-de-veiligheid

Over de Week van de Veiligheid
Tijdens de donkere dagen in het najaar neemt de kans op criminaliteit toe. Ondernemers en hun
medewerkers kunnen veel ellende voorkomen door preventieve maatregelen te nemen. Week 41 (11-17
oktober 2021) is daarom omgedoopt tot de Week van de Veiligheid. Al meer dan tien jaar wordt zo het
thema veiligheid extra onder de aandacht gebracht. Koninklijke Horeca Nederland, Transport en
Logistiek Nederland, Detailhandel Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland, politie, Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel, de PVO’s/RPC’s, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en meer dan 180 gemeenten zetten zich in om van
deze week een succes te maken.

Meer informatie: Week van de Veiligheid | Maak het ze niet te makkelijk