Wat wordt er van een buurtcoördinator verwacht?

Een buurtcoördinator is iemand uit de buurt die zich vrijwillig wat meer kan en wil inzetten voor de buurtpreventie. Vaak zijn er per buurt twee buurtcoördinatoren. Als een buurtbewoner een vraag of probleem heeft kan die bij één van de buurtcoördinatoren aankloppen voor wat meer informatie over hoe de buurtbewoner kan handelen. Verder weet de buurtcoördinator ook wat er speelt in de buurt en is de buurt ook bekend met de buurtcoördinatoren. Informatie delen en verzamelen is een belangrijke taak van de buurtcoördinator. Iedere buurtcoördinator heeft iedereen zijn eigen methoden om contact te houden met de buurt, dit kan zijn per appgroep, e-mailgroep, per brief, via de buurtvereniging of gewoon op straat. Het belangrijkste is dat het contact er is tussen de buurtbewoners en de buurtcoördinator.

Vier keer per jaar wordt er een buurtpreventieoverleg met alle buurtcoördinatoren georganiseerd, waar ook de politie, gemeente en boa’s aanwezig zijn. Bij dit overleg worden algemene problemen besproken en ook oplossingen aangedragen. Vaak kwam een probleem dat in een buurt speelt ook in een andere buurt voor en kunnen anderen u hier makkelijk bij helpen.

Heeft u interesse gekregen om buurtcoördinator te worden? Bekijk dan de volgende pagina Aanmeldformulier buurtcoordinator