Wat is buurtpreventie?

Buurtpreventie is een organisatie van vrijwilligers die korte lijntjes heeft met de gemeente en de politie. Buurtpreventie Boekel bestaat al meer dan 20 jaar en heeft een grote groep vrijwilligers opgebouwd. Ondertussen zijn er al 40 buurten/wijken aangesloten.

Buurtpreventie zegt het al, het draait om preventie. Wij zijn aanwezig voor dat er incidenten gebeuren of dingen uit de hand lopen. De meeste dingen die de buurtpreventie doet, doen de meeste buurtbewoners al voor elkaar, maar bij de buurtpreventie word er meer nadruk op gelegd. Denk aan post uit de brievenbus van de buren halen als ze op vakantie zijn. Mensen aanspreken op gedrag dat niet hoort in jouw buurt/wijk. Buurtpreventie is absoluut geen politie en zal het ook nooit worden, we hebben alleen hetzelfde doel voor ogen. Een veilig Boekel. Waar de politie op criminele feiten let en acteert, gaat het de buurtpreventie meer om de sociale veiligheid en meldingen maken bij de politie.

Als mensen in een buurt goed met elkaar overweg kunnen en bereid zijn voor elkaar uit te kijken heb je een hele veilige buurt. Dat is uiteindelijk het einddoel van buurtpreventie: Dat iedereen zich veilig voelt in zijn buurt/wijk en ook bereid is voor elkaar uit te kijken, maar zeker ook bereid is om elkaar aan te spreken op gedrag dat niet hoort.