Welkom op de website van de Buurtpreventie Boekel! 

Buurtpreventie is een organisatie van vrijwilligers die korte lijntjes heeft met de gemeente, BOA’s en de politie.

Buurtpreventie Boekel bestaat al ruim 25 jaar en heeft een grote groep vrijwilligers opgebouwd. Ondertussen zijn er al ruim 60 buurten/wijken aangesloten en 81 buurtcoördinatoren.

Buurtpreventie zegt het al, het draait om preventie. Wij zijn aanwezig voor dat er incidenten gebeuren of dingen uit de hand lopen. De meeste dingen die de buurtpreventie doet, doen de meeste buurtbewoners al voor elkaar, maar bij de buurtpreventie word er meer nadruk op gelegd. Denk aan post uit de brievenbus van de buren halen als ze op vakantie zijn. Waar de politie op criminele feiten let en acteert, gaat het de buurtpreventie meer om de sociale veiligheid en meldingen maken bij de Gemeente, BOA’s en politie.

Als mensen in een buurt goed met elkaar overweg kunnen en bereid zijn voor elkaar uit te kijken heb je een hele veilige buurt. Dat is uiteindelijk het einddoel van buurtpreventie: Dat iedereen zich veilig voelt in zijn buurt/wijk en ook bereid is voor elkaar uit te kijken, maar zeker ook bereid is om elkaar aan te spreken op gedrag dat niet hoort.

Contact: 

info@buurtpreventieboekel.nl

Social media: 

Facebook:      Buurtpreventie Boekel
Instagram:   buurtpreventieboekel    

Nieuwsbrieven:

  1. Voorjaar 2021: Nieuwsbrief Buurtpreventie Boekel
  2. Najaar 2021: Nieuwsbrief 2 – oktober 2021
  3. December 2021: Buurtpreventie 25 jaar

 

“Samen sterk voor een veilig Boekel!”